Handleiding

Bent u een Coördinator?
Bent u coördinator van de Tussendoelenmonitor op een school.
U kunt de handleiding ook hier downloaden.

Bent u een Deelnemer?
Bent u uitgenodigd om deel te nemen aan de Tussendoelenmonitor op uw school.
U kunt de handleiding ook hier downloaden.