Privacy policy

Privacy policy/verklaring
Bij gebruik van de monitor-applicaties worden gegevens van u, uw collega’s en uw school vastgelegd. Om resultaten voor uw school te kunnen weergeven zijn (persoons)gegevens nodig. De verzamelde (persoons)gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door het Expertisecentrum Nederlands. Verwerking van gegevens vindt anoniem plaats ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Het Expertisecentrum Nederlands houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Inzage en correctie
U heeft de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien. Indien er sprake is van onjuistheden, dan kunt u deze (laten) corrigeren.

De Verwijzing naar andere websites
Op deze webpagina’s staan links naar andere websites. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden.

Wijzigingen in Privacy Statement
Het Expertisecentrum Nederlands behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren je dit Privacy Statement geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Auteursrechten en intellectueel eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij het Expertisecentrum Nederlands of bij derden die met toestemming materiaal beschikbaar hebben gesteld.