Veelgestelde vragen Dyslexiemonitor

Heeft u een vraag over de Dyslexiemonitor die niet op één van de bovenstaande pagina's wordt beantwoord?
Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen omtrent deze monitor. Mocht uw vraag ook hier niet beantwoord worden, neem dan gerust contact met ons op.

In de grafieken hebben een aantal categorieën geen resultaat?
De vragenlijsten bestaan uit vragen per zorgniveau. Binnen de zorgniveaus worden verschillende onderwerpen onderscheiden. Daarnaast is een aantal extra categorieën toegevoegd. Niet alle onderwerpen en categorieën zijn even relevant op elk onderwijsniveau. Indien er niet een aantal stellingen geformuleerd kon worden, is de categorie uit de vragenlijst weggelaten. De categorie wordt om technische redenen wel in grafiek vermeld, met 0-resultaat.

Kunnen de vragenlijsten meer dan één keer worden ingevuld?
De coördinator kan de vragenlijsten aan de betrokken teamleden versturen. Dit kan vaker dan één keer. Op deze manier kunt u binnen het team de veranderingen volgen en bespreken.

Hoe kunnen de resultaten worden geïnterpreteerd?
Met de vragenlijsten wordt beoogd te laten zien hoe de teamleden op een bepaald moment
verschillende aspecten van het onderwijs ervaren. Mogelijk weerspiegelen de resultaten ook hoe de teamleden vinden hoe het onderwijs eruit zou moeten zien. Met andere woorden een
meting van de werkelijkheid zijn. De uitkomsten kunnen als uitgangspunt dienen : het is mogelijk dat er sociaal wenselijk geantwoord is. Dat betekent dat de uitkomsten niet noodzakelijk voor een teambespreking waarin het leesonderwijs en dyslexiebeleid (kritisch) worden besproken.

Kunnen de vragenlijsten voor onderzoek worden gebruikt?
De vragenlijsten zijn niet onderzocht op betrouwbaarheid en validiteit. Sociaal wenselijke
antwoorden zijn mogelijk en hiervoor wordt niet gecontroleerd. Bij de interpretatie van gegevens voor onderzoeksdoeleinden moeten deze beperkingen in acht worden genomen. De vragenlijsten zijn opgesteld met een praktisch doel: ze bieden een kader en uitgangspunt om binnen een team op het onderwijs te reflecteren.

Uit welke vragen zijn de verschillende categorieën opgebouwd?
Om een overzicht te krijgen van de verschillende vragen binnen de zorgniveaus en subcategorieën kunt u de vragenlijsten downloaden.

Komt er ook een Dyslexiemonitor voor het MBO en HBO?
De mogelijkheden voor het ontwikkelen van een monitor voor het MBO en HBO worden verkend.

De Quickscan doet het niet. Ik krijg een foutmelding.
Als je bent uitgenodigd voor het onderzoek werk de Quickscan inderdaad niet. Deze is namelijk alleen beschikbaar voor de Coördinator.
Bent u een coördinator en kunt u toch geen Quickscan afnemen, controleer dan of u een licentie heeft afgenomen. Als dit het geval is en u heeft nog steeds geen toegang, neem dan contact op met ons. info@expertisecentrumnederlands.nl

We kunnen geen inhoudelijke toelichting bij de statistieken vinden?
De Dyslexiemonitor voorziet niet in een gedetailleerde analyse van de gegeven antwoorden. In staafdiagrammen wordt het percentage van behaalde punten ten opzichte van het maximum getoond. Dit wordt per zorgniveau gedaan en voor de subcategorieën binnen de zorgniveaus.
De uitkomsten bieden een aanknopingspunt om binnen het team te bespreken op welke punten verbetering mogelijk en wenselijk gevonden wordt. De vragenlijsten zijn te downloaden in hetzelfde menu als u dit document heeft gevonden.

Een manier om meer gegevens te verzamelen is de leerkrachten nadrukkelijk te vragen
de ingevulde vragenlijsten op te slaan en naar de coördinator te verzenden.

Mocht u nog vragen hebben over de interpretatie van de resultaten neem dan gerust contact met ons op. info@expertisecentrumnederlands.nl

De Dyslexiemonitor heeft ons aan het denken gezet. Wat is de volgende stap die we kunnen zetten?
Bij het Expertisecentrum Nederlands werken experts op het gebied van taalonderwijs en dyslexie. Mocht u het dyslexiebeleid op u school willen verbeteren kunnen wij u daarmee helpen. Onze experts zijn bereid om met u mee te denken in dit traject. Neem daarom gerust contact met ons op voor eem vrijblijvende offerte. info@expertisecentrumnederlands.nl