Dyslexiemonitor: hoe gaat u om met lees- en spellingproblemen in het onderwijs?

De Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen (groep 1-2 po), Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8 en Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs zijn nu beschikbaar via instrumenten.expertisecentrumnederlands.nl. De Dyslexiemonitor po en vo en Quickscan po en vo komen hiermee te vervallen. Deze website is nog beschikbaar tot 21 mei 2021.

De Dyslexiescan Primair Onderwijs is in ontwikkeling. Totdat deze beschikbaar is via bovenstaande website zullen de Dyslexiemonitor po en Quickscan po te gebruiken zijn.

Wat is de Dyslexiemonitor?

De Dyslexiemonitor bestaat uit verschillende vragenlijsten voor het PO en VO. Om in kaart te brengen hoe het leesonderwijs en de begeleiding bij leesproblemen door betrokken leerkrachten of docenten wordt ervaren en geëvalueerd, kunnen zij worden uitgenodigd voor het invulllen van een vragenlijst. Zij beoordelen stellingen die onder andere gaan over het eigen handelen, beschikbare voorzieningen en gemaakte afspraken op schoolniveau. Na het invullen van de lijsten worden de antwoorden samengevoegd en wordt getoond op welke zorgniveaus ruimte voor verandering is. De uitkomsten zijn echter subjectief en geven niet noodzakelijk de feitelijke stand van zaken weer. De uitkomsten kunnen wel een uitgangspunt zijn voor een teambijeenkomst waarin ervaringen en oordelen over het leesbeleid besproken worden. Daarmee bieden de uitkomsten aanknopingspunten voor eventuele aanpassingen en vernieuwingen in het beleid op school. Deelname is gratis.

Wat is de Quickscan?

De Quickscan geeft snel een globaal, schoolbreed overzicht en kan worden ingevuld door een teamlid met een coördinerende rol, zoals de IB'er, de leesspecialist of de zorgcoördinator. De coördinator vult de Quickscan in èn verstuurt vervolgens via de site vragenlijsten aan alle collega's.

Voor meer achtergrondinformatie, klik hier

Zodra de coördinator accounts heeft aangemaakt, en u een uitnodiging hebt ontvangen voor deelname, kunt u direct inloggen en starten met het invullen van de vragenlijst.