Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op deze webpagina. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Het Expertisecentrum Nederlands streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die op de webpagina’s wordt geplaatst. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan niet worden gegarandeerd dat de informatie te allen tijde noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. Het Expertisecentrum Nederlands aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.