Welkom bij "Tools", digitale hulpmiddelen voor taalonderwijs

Let op: Deze instrumenten zijn nog beschikbaar tot 1 juli 2021!
De vernieuwde instrumenten kunt u vinden op instrumenten.expertisecentrumnederlands.nl.

De Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen, Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8 en Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs vervangen de instrumenten op tool.expertisecentrumnederlands.nl.

De oude instrumenten (Dyslexiemonitor voor PO en VO, Quickscan voor PO en VO) en de oude versies van de Tussendoelenmonitor PO en Tussendoelenscan VO worden uitgefaseerd en zijn te gebruiken en beschikbaar tot
1 juli 2021. Vanwege de technische veranderingen is het helaas niet mogelijk om de gegevens van de
oude tools over te zetten naar het nieuwe systeem.

De afgelopen tijd zijn deze instrumenten vernieuwd en beschikbaar via instrumenten.expertisecentrumnederlands.nl.
Het digitale systeem is in een nieuw jasje gegoten om beter aan te sluiten bij de mogelijkheden van deze tijd.
De instrumenten zijn nu bijvoorbeeld ook te gebruiken op mobiel en tablet.

De vragen in de Tussendoelenmonitor PO en Tussendoelenscan VO zijn (bijna) ongewijzigd gebleven.
De rapportages waarin de resultaten worden weergegeven zijn volledig vernieuwd om gebruikers meer praktische handvatten te geven om met de resultaten aan de slag te gaan. De scans en monitors omtrent het thema dyslexie
zijn zowel inhoudelijk als technisch vernieuwd. De nieuwe instrumenten (Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen, Dyslexiescan Primair Onderwijs (in ontwikkeling), Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs zijn ontwikkeld in het kader van
het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (bijbehorende digitaal platform www.dyslexiecentraal.nl. Deze nieuwe instrumenten gaan de Dyslexiemonitor en de Quickscan vervangen.

Wij hopen u graag te zien bij de nieuwe instrumenten. Mocht u nog vragen hebben of ergens tegenaan lopen, neem dan gerust contact met ons op.